Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Escola

Especialistes ESO

Matèries - professors/es

Llengua catalana

Lídia Moya

Jennifer Martínez

Olga Cid

Llengua castellana

Lídia Moya

Olga Cid

Carme González

Llengua anglesa

Sònia Mallol

Alba Caballero

Ciències socials

Jennifer Martínez

Daniel López

Educació física Agustí Fernández
Visual i plàstica

Sònia Mallol

Jennifer Martínez

Música

Mònica Planas

Jose M Manzano

Daniel Tirado

Tecnologia

Maria Viñas

Youwei Hu

Religió

Daniel López

Sònia Mallol

Matemàtiques

i Ciències Naturals

Marta Garriga

Maria Viñas

Youwei Hu