Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Escola

Presentació


Som escola catalana concertada d'una línia que conserva els seu esperit familiar i acollidor, el gust pels detalls, els valors i la bona educació. 

                       

MISSIÓ 

El nostre col·legi forma part del convent de monges clarisses de la Divina Providència, el qual fundà Sor Teresa Arguyol i el Pare Josep Antoni Garí l'any 1858 i des de llavors fins a dia d'avui continua la seva tasca educativa.

Els objectius de l'escola parteixen de la convicció que els alumnes, per créixer com a persones i intel·lectualment, necessiten desenvolupar al màxim totes les seves capacitats, amb esforç i exigència personal.

 

VISIÓ 

Volem ser un referent d'escola catalana a Vilanova, model d'escola cristiana, innovadora, inclusiva, compromesa amb el medi ambient i vinculada a un entorn social canviant.

 

VISIÓ D'APRENENTATGE 

Formar persones tolerants i amb caràcter crític, fomentant la competència digital, la tecnologia, el treball cooperatiu i l'aprenentatge multilingüe.

 

VALORS 

El Col·legi Divina Providència promou els valors del diàleg, l'acceptació, el respecte a les diferències de tot tipus, la generositat, la pau i la bondat.