Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Projectes i Activitats

Programa Activitats Educatives (PAE)


Aquest Programa d'Animació Educativa, organitzat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ens ofereix la possibilitat de realitzar tot un seguit de propostes i activitats de diferents àmbits adequades al nivell de l'alumnat d' educació infantil, primària i secundària per tal de complementar la nostra tasca pedagògica i apropar el nostre alumnat el seu entorn més immediat: recursos, espais, serveis de la ciutat, etc. 

  

Arts escèniques i arts visuals Arts escèniques i arts visuals                       educació ambiental Educació ambiental

 

Convivència, ciutadania i equitat Convivència, ciutadania i equitat                   esports Esports

 

patrimoni i oferta museísticaPatrimoni i oferta museística                          Recursos al centre i per al centreRecursos al centre i per al centre

 

salut Salut                                                            tecnològicTecnològic