Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Projectes i Activitats

Projecte d'emprenedoria


El projecte d'emprenedoria és un taller que ajuda als alumnes a formar-se com a petits emprenedors/es on els valors com la solidaritat, la creativitat, el treball en grup, l'empatia, entre d'altres, tenen un paper essencial.

L'escola confia en les possibilitats dels seus alumnes i, per tant, fa un préstec als cursos que participen del taller. Aquests diners es faran servir per poder comprar materials necessaris per tal de crear una sèrie de productes que finalment es posaran a la venta. Els guanys obtinguts aniran destinats a una ONG.

Actualment, els alumnes de Cicle Superior porten a terme aquest projecte. 

Multimèdia