Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Projectes i Activitats

Projecte Re@cciona


El Projecte Reacciona és una iniciativa de la Regidoria de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  que té com a objectiu sensibilitzar els adolescents entorn diferents temes com ara la consciencia social, la cooperació, la solidaritat, el medi ambient  i la cultura de la pau a través de la realització d'un curmetratge que es du a terme en un Taller de Cinema.